fbpx

ინტერვენციული რადიოლოგია ონკოლოგიაში


“ინტერვენციული ონკოლოგია”, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში ახლახანს შემოვიდა კიბოს მკურნალობის ახალი ტექნოლოგიური მეთოდების შემუშავების შედეგად, არის ინტერვენციული რადიოლოგიის ქვეჯგუფი, რომელიც მხოლოდ სიმსივნეს ეხება.

დიაგნოსტიკური ბიოფსია და მრავალი სახეობის კიბოს სამკურნალო მიზანმიმართული თანამდროვე მეთოდები, მაგალითად თირკმლის, ფილტვების, პანკრეასის, ღვიძლის კიბო და ღვიძლის მეტასტაზები, შეიძლება ჩატარდეს ინტერვენციული ონკოლოგიით.

კომპლექსური ონკოლოგიის ცენტრში (COC) ექსპერტთა საბჭო, მულტიდისციპლინური სიმსივნის საბჭო განიხილავს და ერთობლივად წყვეტენ მკურნალობის სქემებს (მკურნალობის ე.წ. ინდივიდუალური მიდგომა) პაციენტის საჭიროებების შესაბამისად. როგორც ინტერვენციული რადიოლოგია, ასევე ბირთვული ონკოლოგია მონაწილეობს კიბოთი დაავადებულთა ზუსტი დიაგნოზის, მკურნალობისა და შემდგომი მონიტორინგის ყველა ეტაპზე.

რას ვაკეთებთ კიბოს სამკურნალოდ?

Florence Nightingale Hospital– ის ჯგუფის კომპლექსური ონკოლოგიის ცენტრში (COC) დაინტერვენციული რადიოლოგიის ცენტრში, ჩვენ მიზნად ვისახავთ კიბოს უჯრედების გამრავლების პრევენციას უჯრედების ბირთვებში დნმ – ის გაწყვეტით მაიონიზებელი რენტგენის გამოყენებით.

ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე მიდგომაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ინტერვენციული ონკოლოგია. მიზნობრივი ქიმიომბოლიზაცია, რადიოემბოლიზაცია და სიმსივნის აბლაცია, რაც ზრდის კიბოს ქსოვილის განადგურების შანსებს.

პროგრამები:

 • ღვიძლის კიბო (კიბო, ასოცირებული ციროზთან, ჰეპატოცელულარული კარცინომა-HCC),
 • ღვიძლის მეტასტაზები (სარძევე ჯირკვალი, მსხვილი ნაწლავი, პანკრეასი, კუჭი, ფილტვები, ნეიროენდოკრინული ღვიძლის მეტასტაზები)
 • ქოლანგიოკარცინომა (სანაღვლე გზების კიბო)
 • თირკმლის კიბო
 • პანკრეასის კიბო,
 • ფილტვის კიბო,
 • ძვლის კიბო და ძვლის მეტასტაზები,
 • რადიოსიხშირული აბლაცია,
 • მიკროტალღური აბლაცია,
 • კრიოაბლაცია,
 • IRE აბლაცია,
 • HIFU აბლაცია,
 • რადიოემბოლიზაცია, მიკროსფერული თერაპია, Yt-90
 • ქიმიოემბოლიზაცია,
 • ქიმიოსატურაცია, PHP
 • ორგანოების ბიოფსია (მაგ. პანკრეასი, ძუძუ, ღვიძლი)

რას თავაზობთ ინტერვენციული ონკოლოგიის (რადიოლოგიის)ცენტრში?

ინტერვენციული ონკოლოგია არის ინტერვენციული რადიოლოგიის განშტოება,  რომელიც ძირითადად მოიცავს მოწინავე და მინიმალურად ინვაზიურ მკურნალობას ლოკალურ – რეგიონალური კიბოსთვის. მკურნალობა მიმდინარეობს “ვიზუალიზაციის მეთოდების”-ციფრული სუბტრაქციული ანგიოგრაფიის (DSA), კომპიუტერული ტომოგრაფიის (CT), ულტრასონოგრაფიის (USG) და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRI) ჩათვლით. ინტერვენციული ონკოლოგიისთვის საჭიროა სამედიცინო ორგანიზაცია საიმედო ფიზიკური პირობებით და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით, ასევე კარგი გუნდური მუშაობით. ინტერვენციულ ონკოლოგიაში კიბოს მოწინავე და მინიმალურად ინვაზიური მკურნალობა შედგება სიმსივნის აბლაციის, ქიმიოემბოლიზაციის და რადიოემბოლიზაციისგან.

სიმსივნის აბლაცია ძირითადად გამოიყენება ღვიძლის, თირკმლის, ფილტვის და ძვლის სიმსივნეების სამკურნალოდ. სიმსივნის აბლაციის პროცედურა გულიხმობს სპეციალური ნემსის კანიდან შეყვანასსიმსივნურ ქსოვილში  CT და / ან ულტრაბგერის თანხლებით. ეს სპეციალური ნემსი ქმნის “თერმულ დაზიანებას” კიბოს ქსოვილში, რაც იწვევს კიბოს უჯრედების სიკვდილს მათი დაწვით ან გაყინვით. სიმსივნის ამოღება არ არის ქირურგიული პროცედურა და არ საჭიროებს ჭრილობას ან ნაკერებს. კვლევებმა აჩვენა, რომ მისი ეფექტურობა მაღალია და უთანაბრდება ქირურგიულ მეთოდებს.

ქიმიოემბოლიზაცია ძირითადად გამოიყენება ღვიძლის კიბოს სამკურნალოდ, როგორიცააჰეპატოცელულარული კარცინომა-HCC, ინტრაჰეპატური ქოლანგიოკარცინომა (ICC) და ღვიძლის მეტასტაზების ის შემთხვევები, როდესაც ისინი არაოპერაბელურია და არ რეაგირებენ ქიმიოთერაპიაზე. ქიმიოემბოლიზაციის პროცედურა გულისხმობს ქიმიოთერაპიული პრეპარატების შემცველი მიკროსფეროების ინექციას კიბოს ქსოვილის მკვებავ სისხლძარღვებში ციფრული სუბტრაქციულიანგიოგრაფიის (DSA) თანხლებით. ეს მიკროსფეროები გამოყოფენ ქიმიოთერაპიულ პრეპარატებს კიბოს ქსოვილში, რის შედეგადაც კიბოს უჯრედები იღუპებიან. ამასთანავე, სისტემურ ცირკულაციაში ხვდება ქიმიოთერაპიული პრეპარატის ძალიან ცოტა რაოდენობა, მნიშვნელოვნად ნაკლები გვერდითი ეფექტებით, ვიდრე სისტემური ქიმიოთერაპია. გარდა ამისა, კიბოს ქსოვილის მკვებავი სისხლძარღვებიიხურება ისე, რომ კიბოს ქსოვილს არ მიეწოდება საკვები და ჟანგბადი. ქიმიოემბოლიზაცია არ არის ქირურგიული პროცედურა და არ საჭიროებს ჭრილობას ან ნაკერს. კვლევებმა აჩვენა, რომ მისი ეფექტურობა მაღალია; ზრდის ღვიძლის კიბოთი და ღვიძლის მეტასტაზებით დაავადებულთა სიცოცხლის ხანგრძლივობას.

რადიოემბოლიზაცია ძირითადად გამოიყენება ღვიძლის კიბოს სამკურნალოდ, ეს არის ჰეპატოცელულარული კარცინომა-HCC, ინტრაჰეპატური ქოლანგიოკარცინომა-ICC და ღვიძლის მეტასტაზების ის შემთხვევები, როდესაც ისინი არაოპერაბელურია და არ რეაგირებენ ქიმიოთერაპიაზე. რადიოემბოლიზაციის პროცედურა მოიცავს რადიოაქტიური მასალის შემცველი მიკროსფეროების (რადიოიზოტოპი Y90) შეყვანას კიბოს ქსოვილში ციფრული სუბტრაქციული ანგიოგრაფიის (DSA) თანხლებით.. ეს მიკროსფეროები ასხივებენ რადიოაქტიურ ნაწილაკებს კიბოს ქსოვილში, რის შედეგადაც კიბოს უჯრედები იღუპება. რადიოემბოლიზაცია არ არის ქირურგიული პროცედურა და არ საჭიროებს ჭრილობას ან ნაკერს. კვლევებმა აჩვენა, რომ მისი ეფექტურობა მაღალია; იგი ზრდის სიცოცხლის ხანგრძლივობას და აუმჯობესებს ღვიძლის კიბოთი დაავადებულთა და ღვიძლის მეტასტაზების მქონე პაციენტების ცხოვრების ხარისხს. გარდა ამისა, ზოგიერთ პაციენტს შეუძლია მიაღწიოს ქირურგიის დონეს და / ან ღვიძლის ტრანსპლანტაციას რადიოემბოლიზაციით სტადიის შემცირების ხარჯზე.

ჩვენი მაღალტექნოლოგიური სხივური თერაპიის მოწყობილობები

IMRT (ინტენსივობის მოდულირებული სხივური თერაპია) საშუალებით, სხივური დოზა რეგულირდება წინასწარ განსაზღვრულ მოცულობაზე და ნორმალურ ქსოვილებში მიღებული დოზა მცირდება. ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა დოზის მიცემა მკურნალობის სხვადასხვა მოცულობისთვის ერთსა და იმავე დღეს, რასაც იმავდროული ინტეგრირებული გაძლიერება (SIB) ეწოდება. SIB დოზის შეღებვის ტექნიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბევრ სფეროში, როგორიცაა გინეკოლოგიური და კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეები, გარდა თავის და კისრის სიმსივნეებისა.

IGRT (Image Guided Radiation Therapy) არის კონფორმული სხივური თერაპიის ტიპი. კონფორმული სხივური თერაპია წარმოქმნის რადიაციულ სხივებს კიბოს ქსოვილის ფორმის შესაბამისად.

IGRT აკეთებს კომპიუტერული ტომოგრაფიის სურათებს რენტგენის გამოყენებით (მკურნალობის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში). რენტგენის და ტომოგრაფიული გამოსახულებები გვიჩვენებს კიბოს ქსოვილის პოზიციას და ფორმას მიმდებარე ძვალთან და რბილ ქსოვილებთან ერთად. ექიმი გეგმავს სხივურ თერაპიას.

ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ სხივების სამკურნალო არეალი მოიცავს ყველა სიმსივნურ ქსოვილს და მათ გარშემო არსებულ საზღვრებს. ექიმები ცდილობენ მიმდებარე ჯანმრთელ ქსოვილს მისცენ რაც შეიძლება დაბალი დოზა გვერდითი მოვლენების განვითარების რისკის შესამცირებლად.

RapidArc წარმოადგენს Variable Volume Density Arc Therapy (VMAT), არის დასხივების ტექნიკა, რომელიც საშუალებას იძლევა ძალიან სწრაფი სიმკვრივით კონტროლირებადი სხივური თერაპია ვიზუალიზაციის ტექნიკის გამოყენებით.

ეს მეთოდი უზრუნველყოფს სიმსივნის უფრო ზუსტ და მაღალ დოზურ დასხივებას, ხოლო მიმდებარე ნორმალური ქსოვილების დაცვას. RapidArc- ის კიდევ ერთი უპირატესობა სხვა მოწყობილობებთან შედარებით, რომლებსაც შეუძლიათ რეგულირებადი ინტენსივობის სხივური თერაპიის გამოყენება – არის მეორადი კიბო,  RapidArc ამცირებს მისი განვითარების ალბათობას.

TrueBeam STx არის სხივური თერაპიის მოწინავე მოწყობილობა. ის ხშირად წარმატებით გამოიყენება ძნელად მისადგომ ადგილებში სიმსივნის სამკურნალოდ. TrueBeam STx განსხვავდება მსგავსი ტექნოლოგიებისგან იმით, რომ დოზირების მაღალი სიჩქარის გამო, მას შეუძლია მიიტანოს უფრო მაღალი დოზა გაცილებით მოკლე დროში და შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ის უზრუნველყოფს მაღალეფექტურ მკურნალობას.

TrueBeam STx– ის ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა ის არის, რომ ის არის კომფორტული, აქვს მაღალი სიზუსტე. ეს არის იდეალური მეთოდი სხვადასხვა ტიპის სიმსივნის სამკურნალოდ მგრძნობიარე წერტილებში.

TrueBeam STx აყალიბებს სხივებს, რომლებიც ემთხვევა სიმსივნის ფორმას.

განსაკუთრებით მიზანშეწონილია ტვინის და მთელი სხეულის ორგანოების მიმდებარედ განვითარებული  სიმსივნეების სამკურნალოდ.

პოზიციის კონტროლი რეალურ დროში (RPM) არის ვიდეოზე დაფუძნებული, არაინვაზიური ვიზუალიზაციის სისტემა. ამ სისტემის საშუალებით შესაძლებელია ფილტვების, გულმკერდისა და მუცლის ზედა ნაწილის მაღალხარისხიანი სურათების მიღება.

გარდა ამისა, ჩვენ უკვე 10 წელია ვატარებთ სხივურ თერაპიას ოქროს მარკერების გამოყენებით, განსაკუთრებით პროსტატის კიბოს სხივურ თერაპიაში. ჩვენ ვაკონტროლებთ პროსტატის მოძრაობას პროსტატაში მოთავსებული ელექტრომაგნიტური გადამცემით.  და ვწყვეტთ თერაპიას, როდესაც პროსტატის კიბოს მკურნალობის დროს დაფიქსირდა გადაჭარბებული მოძრაობა. ეს სასარგებლოა, რადგან სხივური თერაპიის მაღალი დოზებით მიღება უფრო ეფექტურად შეიძლება უფრო მოკლე დროში.

RPM სისტემა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფილტვების, ღვიძლისა და პანკრეასის სამკურნალოდ.

გამა დანა არის რადიოქირურგიის მოწინავე მეთოდი, რომელსაც მრავალი წელია იყენებენ ტვინის დაავადებების სამკურნალოდ.

გამა დანა, პროცედურა, რომელიც გამოიყენება თავის ტვინის შერჩეული სამიზნეების სამკურნალოდ …

დღეს გამა-დანით მკურნალობა ყოველწლიურად უტარდება 65 ათას ადამიანს.

მკურნალობის პროცედურა არის მარტივი და უმტკივნეულო. ამ მეთოდით, თქვენი ექიმი თავად არ აკეთებს ჭრილობას. პროცედურა მოიცავს 4 ეტაპს:

 • ექიმის მიერ ჩარჩოს განთავსება
 • MRI, CT ან ანგიოგრაფია
 • მკურნალობის დაგეგმვა მაღალტექნოლოგიური კომპიუტერით
 • გამა დანით მკურნალობა


Contact Us Now


  ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ფორმის შევსებისას, თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო ფაილები wetransfer. სამედიცინო მეორე აზრი წარმოდგენილი იქნება 48 საათის განმავლობაში.


  Click Here To Transfer Your Documents via WeTransfer

  გაგზავნა WeTransfer

  შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტები (MRI ჩანაწერები, ლაბორატორიის შედეგები, სურათები და ა.შ.)

  ახლავე გაგზავნა<
  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  +90 850 711 6060


  Contact Center

  Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.