fbpx

რობოტული კარდიოქირურგია


გულის ოპერაციები რობოტული წესით


მცირე ინვაზიური ტექნიკის გულის ქირურგიაში დანერგვა სხვა ქირურგიული განშტოებებისგანგანსხვავებით  მოხდა უფრო გვიან. ამის მიზეზი იყო ის, რომ კარდიოქირურგები თავს უფროკომფორტულად გრძნობდნენ სტანდარტულ და კლასიკურ ტექნიკასთან ერთად და მათ ამტექნოლოგიით წარმატებით შეეძლოთ ოპერაციების შესრულება.  თუმცა, 1990-იანი წლების შემდეგკანქვეშა ტექნიკის (მაგ. სტენტირება და ბალონირება) განვითარებამ და კონკურენციამ აიძულა ქირურგები ნაკლებად ინვაზიური მეთოდებით მიეღწიათ სრულყოფილი შედეგებისთვის.

ნახაზი 1: კორონარული არტერიის შუნტირებისა (CABG) და კანქვეშა ტრანსლუმინალურიკორონარული ანგიოპლასტიკის(PTCA- სტენტები) შედარება წლების მიხედვით. ჩანს გადახრა სტენტის სასარგებლოდ.

გულის ტრადიციული ოპერაცია ტარდება გულმკერდის სტანდარტული ჭრილით (შუა სტერნოტომია) და გულ-ფილტვის აპარატით.

მინიმალურად ინვაზიური ტექნიკის გამოყენებით მოხერხდა კარდიოქირურგია ნაკლებ ინვაზიურიგამხდარიყო, შუა სტერნოტომიის ან / და გულ-ფილტვების აპარატის გამოყენების გარეშე.

რობოტულ ოპერაციას ახასიათებს მნიშვნელოვანი უპირატესობები. სამგანზომილებიანიგამოსახულება არის მეტად ხელსაყრელი პირობა ქირურგისთვის, გარდა ამისა, პატარა განაკვეთიდან ზუსტი მანიპულაციების გაკეთება რთულია, შეიძლება გამოიწვიოს ქირურგის ხელისკანკალი და დაღლილობა. რობოტული ოპერაცია სრულიად გამორიცხავს ამ მინუსს.

აშშ – ში ყოველწლიურად ტარდება საშუალოდ 1700 კარდიო რობოტული ოპერაცია. ეს მაჩვენებელი400-ით იზრდება წელიწადში.

თურქეთში პირველი რობოტული სისტემა შეიქმნა ფლორენს ნაითინგეილის საავადმყოფოში 2004 წელს და ამ დროისთვის 300 – ზე მეტი კარდიალური პაციენტი წარმატებით იქნა ოპერირებული.

შვიდი ახალი სისტემის ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ ეს მაჩვენებელი ნამდვილადგაიზრდება. ძირითადად, პროცედურები მოიცავს მიტრალური სარქვლის აღდგენას დაკორონარული არტერიის ოპერაციას.

რობოტული ქირურგიის უპირატესობები მოიცავს შემდეგს:

 • სისხლის შემცირებული საჭიროება
 • საავადმყოფოში დარჩენის მოკლე პერიოდი
 • ნაკლები ტკივილი
 • ინფექციების დაბალი მაჩვენებელი
 • ესთეტიკური ხარისხი და ჩვეული რეჟიმის ადრეული დაბრუნება

გულის რა ოპერაციები ტარდება რობოტი?

 • მიტრალური სარქველების პლასტიკა და ჩანაცვლება
 • კორონარული შუნტირება (პაციენტები ერთი ან ორი სისხლძარღვის დაზიანებით)
 • წინაგულების ძგიდის დეფექტის დახურვა
 • არითმიის ოპერაციები
 • გულის სიმსივნეები

ცენტრებმა, რომლებმაც შეიძინეს ეს ტექნოლოგია საჭირო ინფრასტრუქტურისა და ტრენინგისგარეშე, განიცადეს ღრმა იმედგაცრუება.

მიღებულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კლინიკებში, სადაც აღნიშნული სისტემა გამოიყენესმულტიდისციპლინარული წესის გარეშე, მარცხი განიცადეს.

2009 წელს რობოტული კარდიოქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა აშშ – ში 25% –ით გაიზარდა. მსგავსი ზრდა დაფიქსირდა თურქეთში და ევროკავშირის ქვეყნებში.

რობოტული ქირურგია მოითხოვს მოთმინებას და რთულ სასწავლო პროცესს. OPCAB ოპერაციის დაპერიფერიული კანულაციის ტექნიკის გაცნობა, ასევე ენდოსკოპიური სისტემების კონტროლიწარმოადგენს საკვანძო მომენტებს. ამ სამ ელემენტზე კონტროლის განხორციელების შემდეგ , რობოტული ქირურგიის მრუდის სწავლა უფრო სწრაფად ხდება.Contact Us Now


  ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ფორმის შევსებისას, თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო ფაილები wetransfer. სამედიცინო მეორე აზრი წარმოდგენილი იქნება 48 საათის განმავლობაში.


  Click Here To Transfer Your Documents via WeTransfer

  გაგზავნა WeTransfer

  შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტები (MRI ჩანაწერები, ლაბორატორიის შედეგები, სურათები და ა.შ.)

  ახლავე გაგზავნა<
  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  +90 850 711 6060


  Contact Center

  Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.