fbpx

ხშირად დასმული კითხვები


 • რატომ არის საჭირო ორგანოს გადანერგვა?
რატომ არის საჭირო ორგანოს გადანერგვა?

რათა ადამიანის ორგანიზმმა სრულყოფილად იმუშაოს.  ორგანოები უნდა ფუნქციონირებდნენ ჰარმონიულად,, როგორც მაგალითად: გული ტუმბავს სისხლს; ფილტვები აწოდებს ჟანგბადს დასისხლიდან გამოთავისუფლდება ნახშირორჟანგი, თირკმლები ფილტრავს სხეულის ტოქსიკურნარჩენებს და ღვიძლი ასრულებს ბიოქიმიური რეაქციების დიდ რაოდენობას, როგორც ცენტრალურილაბორატორია.

რომელიმე ამ ორგანოს ფუნქციის მოშლა იწვევს დაავადებას. როდესაც დაავადება არ არისგანკურნებადი ან შექცევადი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სიცოცხლე რისკის ქვეშ იმყოფება.

ამ ეტაპზე ინდივიდს სჭირდება ახალი ორგანო, რათა შეძლოს სიცოცხლის გაგრძელება. თუ ორგანოარ არის ნაპოვნი დროულად, ასეთი პაციენტის სიცოცხლე შესაძლოა ნაადრევად დასრულდეს.

ორგანოს გადანერგვა მკურნალობის ერთადერთი მეთოდია მსოფლიოში ამგვარი პაციენტებისგადასარჩენად.


 • შეიძლება თუ არა ერთი ადამიანის ორგანო გადაენერგოს მეორეს?
შეიძლება თუ არა ერთი ადამიანის ორგანო გადაენერგოს მეორეს?

ორგანოთა ტრანსპლანტაცია ეფუძნება ქსოვილსა და ორგანოთა შესაბამისობას. ისევე, როგორცერთი ადამიანის სისხლი არ შეიძლება გადაესხას მეორეს და სისხლის ტიპი მნიშვნელოვანია, იგივეეხება ორგანოს ტრანსპლანტაციას. შესაბამისობის კრიტერიუმების სხვაობისას გადანერგილი პირი, ანუ რეციპიენტის სხეული გადანერგილ ორგანოს აღიქვამს, როგორც უცხო სხეულს და საბოლოოდგამოაძევებს მას.

იმუნოსუპრესიული პრეპარატების გამოყენებამ, განსაკუთრებით 1960-იანი წლების შემდეგ, უფრო მეტად დააჩქარა ტრანსპლანტაციის პრაქტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ხდება ნებისმიერი ქსოვილისშესაბამისობის იდენტიფიცირება, ორგანიზმი მაინც ცდილობს ამოიცნოს და გამოაძევოს უცხოორგანო. ხდება იმუნური სისტემის გარკვეულწილად მოტყუება ამ მედიკამენტების მიერ. მიუხედავად ამისა, ეს პრეპარატები სრულად ვერ აღმოფხვრის ქსოვილის შესაბამისობის აუცილებლობას. აქედან გამომდინარე, წარმატებული ტრანსპლანტაციისთვის აუცილებელია ორივეთავსებადი ორგანო და გონივრული იმუნოსუპრესიული თერაპია.


 • შეიძლება თუ არა ვიყო ორგანოს დონორი გარკვეული თანხის სანაცვლოდ?
შეიძლება თუ არა ვიყო ორგანოს დონორი გარკვეული თანხის სანაცვლოდ?

არა. როდესაც გარდაცვლილის ორგანოები შემოწირულია, საკოორდინაციო სისტემაგააქტიურებულია. სისტემის მოთხოვნის შესაბამისად, შემოწირული ორგანოს შესახებ თავპირველადუნდა ეცნობოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგიონალურ საკოორდინაციო ცენტრს (RCC), შემდეგ კიეროვნულ საკოორდინაციო ცენტრს (NCC). ასეთი შემოწირული ორგანოები ეროვნული სიმდიდრეა და  გადანერგილ იქნება სისტემის მიერ მიჩნეულ   შესაფერის რეციპიენტზე. ასეთ სისტემაში ორგანო ვერგაიყიდება შესაბამისი პირის ინფორმირების გარეშე.


 • როგორ ხდება სისტემის კონტროლი, ორგანოს ტრანსპლანტაციის ბოროტად გამოყენების დროს?
როგორ ხდება სისტემის კონტროლი, ორგანოს ტრანსპლანტაციის ბოროტად გამოყენების დროს?

სისტემა ძალიან კომპლექსურია და მოიცავს მრავალრიცხოვან გუნდს. სისტემაში ძალიან ბევრიადამიანია, აქედან გამომდინარე, სასამართლო პროცესებში არ არის დაფიქსირებული არცერთი ინციდენტი. დონორობის ბოროტად გამოყენება შეუძლებელა იყოს დაფარული.


 • შეუძლიათ თუ არა ორგანოებით მოვაჭრეებს მიიღონ ინფორმაცია ორგანოთა დონაციის შესახებ ?
შეუძლიათ თუ არა ორგანოებით მოვაჭრეებს მიიღონ ინფორმაცია ორგანოთა დონაციის შესახებ ?

ასეთი ინფორმაცია არასდესაა საკმარისი ტრანსპლანტაციისთვის. იგი შეიცავს მხოლოდ რამდენიმესაიდენტიფიკაციო მონაცემს, რომელიც მიუთითებს პირის განზრახვაზე, მაგრამ არა ფერს ამბობსმისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.


 • რა განსხვავებაა ტვინის სიკვდილსა და მყარ ვეგეტატიურ მდგომარეობას შორის?
რა განსხვავებაა ტვინის სიკვდილსა და მყარ ვეგეტატიურ მდგომარეობას შორის?

როგორც სახელი გულისხმობს, ერთი ეხება სიცოცხლეს, ხოლო მეორე კი სიკვდილს. მუდმივივეგეტატიური  მდგომარეობა, როგორც მისი სახელიდან ჩანს, არის მცენარის მსგავსი ცხოვრება, მაგრამ ადამიანი მკვდარი არ არის. ტვინის ფუნქციები დარღვეულია. მიუხედავად იმისა, რომინდივიდი წევს, როგორც მკვდარი, ის სრულიად ცოცხალია და შეიძლება ფეხზე დადგეს წლებისშემდეგ.  ტვინის სიკვდილი კი მეორეს მხრივ, ეხება ტოტალურ და საბოლოო სიკვდილს, სიკვდილი კი შეუქცევადი  კონცეფციაა, როგორც ყველამ ვიცით.


 • რას ნიშნავს გვამური საკოორდინაციო სისტემები?
რას ნიშნავს გვამური საკოორდინაციო სისტემები?

ასეთი ორგანიზაციები, რომლებსაც დასავლეთში „დონორის ქმედებად“ მოიხსენიებენ, ქვეყანაშიგვამური ორგანოების ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის იქმნება.

ტრანსპლანტაციის ჩატარების შესაძლებლობის არქონა ორგანოთა არარსებობის გამო, ესაა გლობალური პრობლემაა. თუმცა, გარკვეული ასპექტების გათვალისწინებით, ამ პრობლემასშეიძლება კატასტროფა ვუწოდოთ სამწუხაროდ.   ამჟამად, გვამური დონორების რაოდენობა მილიონმოსახლეზე 35-დან 55-მდე მერყეობს ევროპის ქვეყნებში, მაშინ როდესაც ეს მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში 1-ია. ეს ასევე მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად შორს ვართ გამოსავლისგან.
აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში ინიცირებული იქნა კვლევები ორგანიზაციის შექმნის თაობაზედასავლურ მაგალითებზე დაყრდნობით. მიზანი აქ არის  ასობით სიცოცხლის გადარჩენა.


 • არის თუ არა ორგანოს ტრანსპლანტაცია მკურნალობის ეფექტური მეთოდი?
არის თუ არა ორგანოს ტრანსპლანტაცია მკურნალობის ეფექტური მეთოდი?

როდესაც პაციენტი ქრონიკული დაავადების გამო კარგავს ერთ-ერთ სასიცოცხლო ორგანოს, მას შესაძლოა სიცოცხლე შეუნარჩუნდეს მხოლოდ მოკლე დროით, თუ ეს ორგანო არ არის ტვინი. ამმოკლე დროში მათი გადარჩენის ერთადერთი გზაა ორგანოს ტრანსპლანტაცია. დაავადებულიორგანოს ჩაენაცვლება ჯანმრთელი ისე, რომ პაციენტი შეძლებს დაუბრუნდეს ჯანსაღ ცხოვრებას. როდესაც შეუძლებელია ორგანოს პოვნა, ასეთი პაციენტები საბოლოოდ იღუპებიან. მიუხედავადიმისა, რომ თირკმლის დაავადებების მქონე პაციენტებს შეუძლიათ დიალიზის აპარატით ცხოვრება, ამ პაციენტების სიცოცხლე მნიშვნელოვნად ხანმოკლეა. პაციენტი სრულიად ჯანმრთელი იქნება, თუტრანსპლანტაცია წარმატებულად ჩატარდება.


 • არის თუ არა ორგანოს ტრანსპლანტაციის ოპერაციის დროს დაცული გარდაცვლილის სხეულის მთლიანობა?
არის თუ არა ორგანოს ტრანსპლანტაციის ოპერაციის დროს დაცული გარდაცვლილის სხეულის მთლიანობა?

გვამური  ორგანოს მოცილება ხორციელდება სათანადო მონდომებით, ისევე როგორც ცოცხალიოპერაცია.

ორგანოების ამოღების შემდეგ დიდი ყურადღება ექცევა, რომ არ მოხდეს გარდაცვლილის სხეულის დაზიანება, შესაძლებელობის შესაბამისად ედება ესთეტიკური ნაკერები. ექიმები  მადლიერებითეკიდებიან ცხედრებს, რომლებიც სერიოზულ პატივისცემას იმსახურებენ.


 • არსებობს თუ არა ასაკობრივი ზღვარი ორგანოს დონაციისთვის?
არსებობს თუ არა ასაკობრივი ზღვარი ორგანოს დონაციისთვის?

არა, არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ დონორის ასაკი გარკვეულ საფრთხეს უქმნის გამოსაყენებელ ორგანოს,  რეციპიენტს, რომლის დაავადება იმდენად პროგრესირებს, რომ მისთვის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად  შეუძლიათ გამოიყენონ ნებისმიერი ასაკის ნებისმიერი ორგანო.


 • მე უკვე თანხმობა განვაცხადე ჩემი ორგანოების დონაციაზე, შეიძლება თუ არა გადავიფიქრო?
მე უკვე თანხმობა განვაცხადე ჩემი ორგანოების დონაციაზე, შეიძლება თუ არა გადავიფიქრო?

დიახ. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ, უნდა აცნობოთ თქვენი ოჯახის წევრებს თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ. მაშინ, როცა დრო მოვა,  თქვენი ორგანოების ამოღება არ შეიძლება, თუარ იქნება თქვენი ოჯახის თანხმობა,  შემოწირულობის ბარათის ქონის შემთხვევაშიც კი.


 • რომელი ორგანოების გადანერგვაა შესაძლებელი?
რომელი ორგანოების გადანერგვაა შესაძლებელი?

ამჟამად შესაძლებელია გულის, ფილტვის, ნაწლავების, პანკრეასის, თირკმლის და ღვიძლის. აღნიშნული ოპერაციები ძალიან ხშირია და წარმატებით ხორციელდება. ასევე ფართოდ გამოიყენება ქსოვილის ტრანსპლანტანტები, მათ შორის ძვლის ტვინის, რქოვანის, ძვლის და მყესის.


 • ის ფაქტი, რომ მე ვარ ორგანოს დონორი, იმოქმედებს თუ არა ჩემი სამედიცინო დახმარების ხარისხზე?
ის ფაქტი, რომ მე ვარ ორგანოს დონორი, იმოქმედებს თუ არა ჩემი სამედიცინო დახმარების ხარისხზე?

ასეთი რამ შეუძლებელია. პაციენტის სიცოცხლის შენარჩუნება არის უმთავრესი. საავადმყოფოებისექიმებს და პერსონალს არაფერი აქვთ საერთო ორგანოს ტრანსპლანტაციის გუნდთან. მედპერსონალის მთავარი მისიაა პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენა. ორგანოს ტრანსპლანტაციისგუნდს კი მხოლოდდამხოლოდ პაციენტის გარდაცვალების შემდეგ მიეწოდება ინფორმაცია. როდესაც პაციენტი (დონორი)კვდება, ტრანსპლანტაციის გუნდს არ შეუძლია არაფრის გაკეთება, მანამ, სანამ არ იქნება ოჯახის თანხმობა ორგანოს მოცილებაზე. ოჯახს შეუძლია უარი განაცხადოს ორგანოების დონაციაზე, თუ ისინი არ არიან კმაყოფილი მკურნალობით.


 • დაზარალდება თუ არა ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ ჩემს დას/ძმას ღვიძლის ნაწილს ან თირკმელს ვუწილადებ?
დაზარალდება თუ არა ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ ჩემს დას/ძმას ღვიძლის ნაწილს ან თირკმელს ვუწილადებ?

თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ ორგანოების დონორი. ამ მხრივ ქვეყანაში დაგროვილია საკმარისი გამოცდილება და ჯანმრთელობის პრობლემის მაჩვენებელი მათ შორის, ვინც ოჯახისთვის ერთი ანმეტი ორგანო გაიღო, ძალიან დაბალია.


 • როგორია ორგანოთა ტრანსპლანტაციის წარმატების მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში?
როგორია ორგანოთა ტრანსპლანტაციის წარმატების მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში?

ჩვენს ქვეყანაში ორგანოთა გადანერგვა ხორციელდება მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისად და მსოფლიო სტანდარტებსაც კი აღემატება.  ღვიძლისა და თირკმლების ტრანსპლანტაციის  წარმატების მაჩვენებელი 90% -ზე მეტია.


 • რა მოხდება, თუ პირი, რომელსაც ჩემი ორგანო აქვს გადანერგილი, დანაშაულს ჩაიდენს?
რა მოხდება, თუ პირი, რომელსაც ჩემი ორგანო აქვს გადანერგილი, დანაშაულს ჩაიდენს?

„არის თუ არა ორგანოთა დონაცია ცოდვა“ და „იქნება თუ არა დონორი პასუხისმგებელი იმშემთხვევაში, თუ მისი ორგანოს მატარებელი ადამიანს ცუდი ცხოვრების წესი ჰქონდა“- ეს არის ისკითხვები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად სვამენ ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ცენტრებში.

კითხვაზე პასუხობს ანკარის უნივერსიტეტის რელიგიურ საქმეთა დეპარტამენტის უმაღლესი საბჭოსწევრი, პროფესორ მეჰმეთ ბაირაქტარი:
– ისლამური რელიგია ორგანოების დონაციას იწონებს.  Maide sura -ში ნათქვამია: “ვინც აღადგენს ადამიანს, ის აღადგენს მთელ კაცობრიობას”. ასე რომ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი, ვინც თავიანთ ორგანოებს სხვების გადასარჩენად აბარებენ, დამსახურებას მიიღებენ.

გარდა ამისა, ცოდვა ჩაიდინეს ადამიანებმა და არა ორგანოებმა. ცოდვა მიეკუთვნება პიროვნებას, არა ორგანოს“.  SBK — რელიგია უკავშირდება გონებას, უგონო მდგომარეობაში მყოფი პირიდანაშაულს ვერ ჩაიდენს.  ისევე, როგორც მათხოვარი ან იღებს გარკვეულ მოწყალებას და შემდეგმისი პასუხისმგებლობაა. ისევე, როგორც, იარაღს ვერ დავდებთ ბრალს ვინმეს მკვლელობაში. არისმხოლოდ თქვენს მიერ გაცემული საჩუქარი.  მომავალი პოტენციური ცოდვა მხოლოდ და მხოლოდეკუთვნის მას, ვინც მიიღო და გამოიყენა საჩუქარი.


 • სად შეიძლება ვიპოვოთ ორგანო ღვიძლის ტრანსპლანტაციისთვის?
სად შეიძლება ვიპოვოთ ორგანო ღვიძლის ტრანსპლანტაციისთვის?

ღვიძლის ტრანსპლანტაციისთვის საჭირო ორგანო მოდის გარდაცვლილი დონორისგან, რომლებსაც დაუფიქსირდათ ტვინის სიკვდილი ან ცოცხალი დონორისგან, რომელსაც ამოუღებენ ღვიძლის ნაწილს


 • რას ნიშნავს სხეულის მიერ გადანერგილი ორგანოს მიღება/უარყოფა?
რას ნიშნავს სხეულის მიერ გადანერგილი ორგანოს მიღება/უარყოფა?

ადამიანის ორგანიზმი გადანერგილ ღვიძლს აღიქვამს, როგორც „უცხო“ სხეულს.  ამიტომ, გადანერგილმა ადამიანმა მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა გამოიყენოს ზოგიერთი იმუნოსუპრესიული პრეპარატი, იმისათვის, რომ არ მოხდეს გადანერგილი ორგანოს გამოძევება. თუმცა, ორგანოების გამოძევებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობა იშვიათია ღვიძლისადაპტაციის გამო.


 • . რამდენი ხანი უნდა გამოვიყენო მედიკამენტები ტრანსპლანტაციის შემდეგ? არსებობს თუ არა მედიკამენტები, რომლებიც არ უნდა იქნას გამოყენებული ტრანსპლანტაციის შემდეგ?
. რამდენი ხანი უნდა გამოვიყენო მედიკამენტები ტრანსპლანტაციის შემდეგ? არსებობს თუ არა მედიკამენტები, რომლებიც არ უნდა იქნას გამოყენებული ტრანსპლანტაციის შემდეგ?

იმუნოსუპრესორები ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემდეგ გამოყენებული პრეპარატების ძირითადიჯგუფია , რათა თავიდან იქნას აცილებული ორგანოს გამოძევება. ორგანოების გამოძევების რისკიყველაზე მაღალია პოსტ-ტრანსპლანტაციის პერიოდში, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს რისკი მცირდება. ამდენად, ადრეული პოსტ-ტრანსპლანტაციის პერიოდში იმუნოსუპრესიული პრეპარატებიინიშნება მაღალ დოზებში, მაგრამ ხშირად ამცირებენ ძალიან დაბალი დოზამდე. თუმცა, გადანერგილმა ადამიანმა უნდა გააგრძელოს რეგულარულად იმუნოსუპრესიული პრეპარატებისმიღება მთელი ცხოვრების განმავლობაში.  იმუნოდეპრესანტების მიღება ასოვ=ცირდება ინფექციის რისკთან რაც თავის მხრივ მოითხოვს პროფილაქტიკური ანტიბიოტიკების გამოყენებას ოპერაციიდან პირველი წლის განმავლობაში.  არსებობს პრეპარატების ჯგუფები, რომლებიცურთიერთქმედებენ იმუნოსუპრესიულ პრეპარატებთან, რომლებიც განსაკუთრებით გამოიყენებატრანსპლანტაციის შემდეგ. ასევე არსებობს მედიკამენტების ჯგუფი, რომლებიც  ზრდიან  თირკმელებში იმუნოსუპრესიული პრეპარატების შესაძლო ტოქსიკურ ეფექტს. ამდენად, ნებისმიერიწამლის მიღება შეთანხმებული უნდა იყოს ღვიძლის ტრანსპლანტაციის სპეციალისტთან.


 • ცოცხალი დონორის ღვიძლის რომელი ნაწილი გამოიყენება ტრანსპლანტაციისთვის?
ცოცხალი დონორის ღვიძლის რომელი ნაწილი გამოიყენება ტრანსპლანტაციისთვის?

ცოცხალი დონორისგან ამოღებული ღვიძლის მოცულობა განისაზღვრება რეციპიენტის სხეულისწონის მიხედვით. საჭირო მოცულობა, როგორც წესი, სხეულის წონის ერთი პროცენტია. ასე რომ, დაახლოებით 700 გრ ღვიძლის საჭიროა პაციენტისთვის, რომელიც იწონის 70 კგ. ღვიძლის წონა არისსხეულის წონის დაახლოებით ორი პროცენტი ჯანმრთელ ადამიანში. ღვიძლის წონა შეადგენს დაახლოებით 1400 გ-ს დონორისთვის, რომელიც 70 კილოგრამს იწონის. ღვიძლი შედგება ორი, მარჯვენა და მარცხენა წილისგან. მარჯვენა მხარე მოიცავს ღვიძლის ორ მესამედის, ხოლო მარცხენამხარე კი ერთ მესამედს. ამრიგად, ზრდასრული ღვიძლის ტრანსპლანტაციისას, ადეკვატურიმოცულობის მისაღებად იღებენ ცოცხალი დონორის ღვიძლის მარჯვენა წილს, ანუ ღვიძლის ორიმესამედს.


 • რამდენად სარისკოა ღვიძლის დონორობა? შეიძლება თუ არა შეექმნას რაიმე პრობლემა მომავალში?
რამდენად სარისკოა ღვიძლის დონორობა? შეიძლება თუ არა შეექმნას რაიმე პრობლემა მომავალში?

ცნობილია, რომ  სიკვდილის რისკის მაჩვენებელი ცოცხალი ღვიძლის დონორებში შეადგენს 0.2 -0.5% -ს.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს 99.5 -99%-იან  წარმატებას. ასევე, ცოცხალ დონორთადაახლოებით 15 -20% -ში შესაძლოა განვითარდეს „მარტივი“ გართულებები, რომლებიცგახანგრძლივებენ საავადმყოფოში ყოფნის პერიოდს და საჭიროებს მედიკამენტოზური თერაპიისჩატარებას,  მათგან დაახლოებით 5 -10% შეიძლება აღენიშნოს სისხლჩაქცევა, ნაღვლის გაჟონვა, ასციტი და ჰიდროთორაქსი, რამაც შესაძლოა დამატებითი ჩარევა მოითხოვოს. თუმცა, ხანგრძლივი კვლევების საფუძველზე დადგინდა, რომ დონორებს, როგორც წესი, მოგვიანებით პერიოდში არაქვთ  ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. თითქმის  ყველა ღვიძლის დონორი დადებით პასუხს სცემს კითხვაზე „კვლავ გახდებოდით თუ არა დონორი უკან რომ დაბრუნებულიყავით?“


 • ტრანსპლანტაციიდან რამდენ ხანში უბრუნდება რეციპიენტი ნორმალურ ცხოვრებას?
ტრანსპლანტაციიდან რამდენ ხანში უბრუნდება რეციპიენტი ნორმალურ ცხოვრებას?

რეციპიენტი საავადმყოფოდან ეწერება ოპერაციიდან 2 კვირის შემდეგ. ადრეული პერიოდში მაღალიდოზებით გათვალისწინებული იმუნოსუპრესიული პრეპარატების გამო, ინფექციის რისკიგანსაკუთრებით მაღალია პირველი 3 თვის განმავლობაში. ამ პერიოდში ყველაზე მაღალია პოსტ-ტრანსპლანტაციური გართულებების შემთხვევები. პაციენტები ბრუნდებიან სამსახურში და აგრძელებენ ნორმალურ სოციალურ ცხოვრებას ოპერაციიდან 3-დან 6 თვემდე პერიოდში.


 • რა არის ოპერაციის რისკი? რა გართულებებია მოსალოდნელი ოპერაციის დროს?
რა არის ოპერაციის რისკი? რა გართულებებია მოსალოდნელი ოპერაციის დროს?

ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემდეგ ყველაზე ხშირად ადგილი აქვს  ქირურგიულ გართულებებს დაინფექციებს, როგორიცაა სისხლდენა, ნაღვლის გაჟონვა და ათეროსკლეროზი. გრძელვადიანპერიოდში შეიძლება განვითარდეს კიბო, ორგანოს გამოძევება და ნაღვლის სტენოზი.  დაახლოებით, 10-დან ერთი პაციენტის გარდაცვალება შესაძლოა მოხდეს ადრეულ პოსტ-ტრანსპლანტაციურპერიოდში.


 • როგორია სიცოცხლის ხანგრძლივობა ოპერაციის შემდეგ?
როგორია სიცოცხლის ხანგრძლივობა ოპერაციის შემდეგ?

წარმატებულ ცენტრებში გადარჩენის მაჩვენებელი ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 85 -90%-ს შეადგენს. გადარჩენის მაჩვენებელი ხუთი წლის განმავლობაში 70 -75% -ს. თირკმლისტრანსპლანტაციისგან განსხვავებით, სიცოცხლის ხანგრძლივობა გადანერგილი ღვიძლისთვის არც ისე დიდია. ღვიძლის შეთავსება შეიძლება მიღწეული იყოს იმუნოსუპრესიული პრეპარატებისხანგრძლივი გამოყენებით ძალიან დაბალი დოზებით. მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 5 წლის შემდეგ ჩვეულებრივ განისაზღვრება პაციენტის ზოგადი მდგომარეობით და თანმხლებიპრობლემებით, როგორიცაა გულის დაავადებები და დიაბეტი.


 • რა რაოდენობის ხალხი ელოდება ღვიძლის ტრანსპლანტაციას თურქეთში? რამდენი ოპერაცია კეთდება წელიწადში? რამდენი ოპერაცია ხორციელდება გვამური დონორიდან?
რა რაოდენობის ხალხი ელოდება ღვიძლის ტრანსპლანტაციას თურქეთში? რამდენი ოპერაცია კეთდება წელიწადში? რამდენი ოპერაცია ხორციელდება გვამური დონორიდან?

თურქეთში ყოველწლიურად 2000-დან 2500 ადამიანი საჭიროებს ღვიძლის ტრანსპლანტაციას. თუმცა, ოპერაციების რაოდენობა წელიწადში დაახლოებით 700-ს შეადგენს. ამ ოპერაციებიდან 250  სრულდება გვამური დონორით, ხოლო დანარჩენი კი ხორციელდება ცოცხალ დონორთან ერთად.


 • რამდენ ხანს გრძელდება ოპერაცია? ოპერაციის შემდეგ რამდენ ხანს არის საჭირო ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ყოფნა?
რამდენ ხანს გრძელდება ოპერაცია? ოპერაციის შემდეგ რამდენ ხანს არის საჭირო ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ყოფნა?

გვამური დონორის  გამოყენებისას, ტრანსპლანტაციის ოპერაცია მოიცავს დაახლოებით 4-დან 6 საათს, ხოლო ცოცხალი დონორის დროს კი  8-დან 10 საათს. პაციენტი, როგორც წესი, ინტენსიურითერაპიის განყოფილებაში რჩება ოპერაციის დღეს,  მეორე დღეს კი გადადის პალატაში.


 • როგორია პოსტოპერაციული კონტროლის სიხშირე?
როგორია პოსტოპერაციული კონტროლის სიხშირე?

შემოწმებები ხორციელდება გაწერიდან კვირაში ორჯერ ორი კვირის განმავლობაში; კვირაშიერთხელ გადანერგვის მე -3 თვეს; ყოველ ორ კვირაში მესამედან მეექვსე თვემდე და შემდეგყოველთვიურად. ტრანსპლანტაციის ერთი წლის შემდეგ პაციენტები ყოველ 6 თვეში ანყოველწლიურად აკონტროლებენ  მდგომარეობას. შემდეგი შედეგები მოიცავს პაციენტის შეფასებას, რუტინულ ბიოქიმიურ ტესტებს და საჭიროების შემთხვევაში რადიოლოგიურ გამოკვლევას.


 • ვინ შეიძლება იყოს ცოცხალი დონორი? როგორ უნდა მოიქცეს დონორობის მსურველი?
ვინ შეიძლება იყოს ცოცხალი დონორი? როგორ უნდა მოიქცეს დონორობის მსურველი?

თურქეთის კანონმდებლობის მიხედვით დონორსა და რეციპიენტს უნდა აკავშირებდეს სისხლით ნათესაობა  მეოთხე ხარისხამდე. არანათესაური კავშირის შემთხვევაში დასტურს გასცემს  ცენტრალური ეთიკის კომიტეტი, რომელიც შექმნილია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაპერიოდულად ტარდება.


 • რა ტესტები უტარდებათ რეციპიენტს და დონორებს?
რა ტესტები უტარდებათ რეციპიენტს და დონორებს?

ბიოქიმიური და რადიოლოგიური გამოკვლევების გარდა, რეციპიენტების უტარდებათ ტესტები ინფექციის რისკზე, აგრეთვე გულის და გულმკერდის ღრუს დაავადებებზე.  ცოცხალიდონორებისთვის ხორციელდება ბიოქიმიური ტესტების სერია; კომპიუტერული ტომოგრაფიატარდება ღვიძლის სისხლძარღვთა სტრუქტურის შესაფასებლად და ღვიძლის მოცულობისგამოსათვლელად; მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია კეთდება ნაღვლის ტრაქტისშესაფასებლად. აუცილებლობის შემთხვევაში კი ტარდება ღვიძლის ბიოფსია ღვიძლისგაცხიმოვნების გამოსაკვლევად.


 • რა არის გვამური დონორი? როგორ შეიძლება ადამიანი მოხვდეს გვამური დონორების სიაში?
რა არის გვამური დონორი? როგორ შეიძლება ადამიანი მოხვდეს გვამური დონორების სიაში?

გვამი არის „მკვდარი ადამიანი“, რომელსაც ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში შესაბამისიექიმების მიერ  დაუდასტურდა „ტვინის სიკვდილის“  და რომელიც ორგანოთა ტრანსპლანტაციისსაკოორდინაციო ცენტრის მიერ ითვლება შესაბამისად მისი ორგანოების გამოყენებისთვალსაზრისით.


 • შეიძლება თუ არა ღვიძლ გადანერგილი ქალის დაფეხმძიმება? რა რისკები არსებობს?
შეიძლება თუ არა ღვიძლ გადანერგილი ქალის დაფეხმძიმება? რა რისკები არსებობს?

ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემდეგ შესაძლებელია ორსულობის მიღწევა, თუმცა, რისკები მოიცავსდაბალი წონის ნაყოფს, ნაადრევ მშობიარობას და მუცლის მოშლას. ორსულობამდე არ უნდა არსებობდეს ღვიძლის ან სხვა ორგანოების პრობლემები და ერთი წლის განმავლობაში არ უნდა დაფიქსირდეს ორგანოს გამოძევება. იმისთვის, რომ დადგეს ორსულობა ღვიძლის გადანერგვის შემდეგ, პაციენტს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 1 ან 2 წლიანი უპრობლემო პერიოდი. ორსულმა პაციენტებმა უნდა შეინარჩუნონ კავშირი ორგანოს გადანერგვის ჯგუფთან ორსულობის პერიოდში.


 • არის თუ არა სხვა ორგანოების დაზიანების რისკი ოპერაციის დროს?
არის თუ არა სხვა ორგანოების დაზიანების რისკი ოპერაციის დროს?

ოპერაციის დროს ანესთეზიოლოგები მუდმივად აკონტროლებენ პაციენტის სასიცოცხლო ფუნქციებს. ოპერაციის ხანგრძლივობა სხვა ორგანოებს საფრთხეს არ უქმნის.


 • აღინიშნება თუ არა კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები ოპერაციამდე და მის შემდეგ?
აღინიშნება თუ არა კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები ოპერაციამდე და მის შემდეგ?

ოპერაციის შემდგომ პაციენტები იწყებენ ორალურ კვებას რაც შეიძლება ადრე, ხოლო მათყოველდღიურ კალორიულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს დიეტოლოგი. გრძელვადიან პერსპექტივაშიაუცილებელია დიეტის დაცვა, რათა პაციენტმა არტერიული წნევა, გლუკოზა და ქოლესტერინის დონეშეინარჩუნოს ნორმალურ დონეზე და თავიდან აიცილოს წონის მომატება, რაც ტრანსპლანტაციისშემდეგ ძალიან ხშირია.


 • ტრანსპლანტაციის შემდეგ შეუძლია პაციენტს ვარჯიში?
ტრანსპლანტაციის შემდეგ შეუძლია პაციენტს ვარჯიში?

სავარჯიშო პროგრამა, რომელიც დაფუძნებულია ღვიძლის გადანერგვისშემდგომ ჯანმრთელობისმდგომარეობაზე, სასარგებლო იქნება კუნთების სისუსტისა და ძვლის დაკარგვის პრევენციისთვის, რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს ღვიძლის ქრონიკული უკმარისობით და კორტიზონით.  ასევესასარგებლო იქნება წონის შესანარჩუნებლად.


 • შეიძლება თუ არა ალკოჰოლის მიღება ტრანსპლანტაციის შემდეგ?
შეიძლება თუ არა ალკოჰოლის მიღება ტრანსპლანტაციის შემდეგ?

არ შეიძლება.  ალკოჰოლი ძალიან ტოქსიკურია ღვიძლისთვის და ურთიერთქმედებს იმუნოსუპრესანტებთან, რომლებიც გამოიყენება ტრანსპლანტანტის შემდეგ. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ ალკოჰოლის მოხმარება შეამცირებს იმ პაციენტების სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ვისაც ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ჩაუტარდა ალკოჰოლით გამოწვეული ციროზის გამო.


 • შეუძლია თუ არა პაციენტს დაუბრუნდეს ჩვეულ სექსუალურ ცხოვრებას ტრანსპლანტაციის შემდეგ?
შეუძლია თუ არა პაციენტს დაუბრუნდეს ჩვეულ სექსუალურ ცხოვრებას ტრანსპლანტაციის შემდეგ?

გადანერგვიდან მოკლე დროში პაციენტებს შეუძლიათ დაუბრუნდნენ თავიანთ ჩვეულ სექსუალურ ცხოვრებას. იმპოტენცია და სქესობრივი ლტოლვის არქონა, რაც დაკავშირებული იყო ღვიძლის ქრონიკულ დაავადებასთან, გადანერგვის შემდეგ გამოსწორდება, თუმცა ლიბიდოს აღდგენას დრო სჭირდება.


 • რამდენად მიზანშეწონილია გადანერგილი პაციენტისთვის მზე და ზღვა ?
რამდენად მიზანშეწონილია გადანერგილი პაციენტისთვის მზე და ზღვა ?

დიახ შეუძლია. კანის კიბოს რისკი იზრდება ღვიძლის გადანერგვის შემდეგ. წლების განმავლობაში კიბოს რისკი თანდათან იზრდება.  მზისგან დაცვა ყოველთვის აუცილებელია. ამიტომ, გრძელ მკლავიანი ტანსაცმელი და ქუდი უნდა გამოიყენოთ მზის პირდაპირი სხივებისგან დასაცავად. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია გამოიყენოთ მაღალი ფაქტორის მზისგან დამცავი კრემები და რეგულარულად გამოიკვლიოთ კანი. პაციენტებს შეუძლიათ ცურვა მას შემდეგ, რაც განთავისუფლდებიან ყველა დრენაჟისა და კათეტერისგან და საოპერაციო უბნის მთლიანობა აღდგება. ამასთანავე, უნდა აირჩიოს კარგად ქლორირებული აუზები, ზღვები სუფთა წყლის სერთიფიკატით და დაიცვას თავი მზის სხივებისგან.


 • აქვთ თუ არა გადანერგილ ადამიანებს ინფექციის უფრო მაღალი რისკი სხვებთან შედარებით?
აქვთ თუ არა გადანერგილ ადამიანებს ინფექციის უფრო მაღალი რისკი სხვებთან შედარებით?

დიახ, ტრანსპლანტაციის შემდეგ, იმუნოსუპრესიული პრეპარატების გამოყენებასთანდაკავშირებული ინფექციის რისკი უფრო მაღალია, განსაკუთრებით 3-6 თვის შემდეგ. მნიშვნელოვანია ხელების დაბანის ჩვევის გამომუშავება და გრიპით დაავადებულ ადამიანებთან კონტაქტის არიდება. ინფექციის რისკი მცირდება შემდეგ პერიოდებში,  იმუნოდეპრესანტებისშემცირების გამო.


 • შეიძლება თუ არა გადანერგილმა ადამიანმა ჩაიტაროს პლასტიკური ოპერაცია?
შეიძლება თუ არა გადანერგილმა ადამიანმა ჩაიტაროს პლასტიკური ოპერაცია?

ღვიძლის გადანერგვის შემდეგ, ოპერაციის ადგილი იკურნება ნაწიბურების დატოვების გარეშე. იმუნოსუპრესიული პრეპარატების თვისებებიდან გამომდინარე, ჭრილობის შეხორცება ჩვეულებრივმიმდინარეობს ნორმალურად და პლასტიკური ოპერაცია შესაძლებელია როგორც ქირურგიულნაწიბურზე, ასევე სხეულის სხვა ნაწილებზე.


 • რამდენ ხანში შეიძლება ბანაობა?
რამდენ ხანში შეიძლება ბანაობა?

გადანერგვის შემდეგ აბაზანის მიღება დაშვებულია ინტრავენური კათეტერის ამოღებიდან 3-4 დღისშემდეგ.


 • არსებობს თუ არა ასაკობრივი ზღვარი გვამური და ცოცხალი დონორის ღვიძლის გადანერგვისთვის?
არსებობს თუ არა ასაკობრივი ზღვარი გვამური და ცოცხალი დონორის ღვიძლის გადანერგვისთვის?

მთელს მსოფლიოში, 70 წელი ჩვეულებრივ ითვლება ღვიძლის გადანერგვის ზედა ზღვრად. ჩვენსქვეყანაში, მსოფლიოში და ჩვენს ცენტრში წარმატებით ტარდება როგორც ცოცხალი, ასევე გვამური ღვიძლის გადანერგვა.


Contact Us Now


  ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ფორმის შევსებისას, თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო ფაილები wetransfer. სამედიცინო მეორე აზრი წარმოდგენილი იქნება 48 საათის განმავლობაში.


  Click Here To Transfer Your Documents via WeTransfer

  გაგზავნა WeTransfer

  შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტები (MRI ჩანაწერები, ლაბორატორიის შედეგები, სურათები და ა.შ.)

  ახლავე გაგზავნა<
  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  +90 850 711 6060


  Contact Center

  Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.