fbpx

თირკმლის ტრანსპლანტაცია


ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობის ქვეშ მყოფ არცერთ რეციპიენტს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა არ ჰქონია და ამიტომ თირკმელების გადანერგვის ჩვენს ცენტრში ჩატარდა თირკმლის 800-ზე მეტი ტრანსპლანტაცია.

თირკმლის გადანერგვის საკონტროლო პროგრამაში არა მხოლოდ რეციპიენტები, არამედ დონორებიც გადიან ყოველწლიურ გამოკვლევებს. მოხალისე დონორების უსაფრთხოება ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ცოცხალი დონორებისგან თირკმლის გადანერგვის დროს.

თირკმლის გადანერგვის შემდგომი მეთვალყურეობა

თირკმლის გადანერგვის წარმატების შეფასებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია პოსტოპერაციულიდაკვირვება, ისევე  როგორც თირკმლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციაც.

თირკმელების გადანერგვის ცენტრში ყველა ჩვენი პაციენტი ყურადღებით და მკაცრად კონტროლდება, იმის გათვალისწინებით, რომ თირკმლის გადანერგვის ძირითადი მიზანია გადანერგილი თირკმლის მრავალი წლის განმავლობაში ჯანმრთელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ამიტომ, ჩვენი თირკმლის ტრანსპლანტაციის  ცენტრი განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდება პაციენტების და დონორების რეგულარულ მონიტორინგს ტრანსპლანტაციის შემდეგ.

 • გადანერგილი პაციენტებიეწერებიან საშუალოდ ექვსი დღის შემდეგ
 • დეტალური ინფორმაცია მედიკამენტებისა და იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც მათ ახალ ცხოვრებაში განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს, გადაეცემა გაწერამდე 2 დღით ადრე
 • პაციენტი ტოვებს საავადმყოფოს სამკურნალო ბარათითდა ტელეფონის ნომრით,რომელთან დაკავშირებაც შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში
 • პაციენტი კვირაში ორჯერსტუმრობს საავადმყოფოსსისხლის ანალიზის ჩასატარებლად
 • შორეულ ადგილებში მცხოვრებ პაციენტებს შეუძლიათ გაიარონ სისხლის ტესტები საცხოვრებელ რეგიონებში,ხოლო შედეგები კი გამოგვიგზავნონ
 • სისხლის ტესტები მეორდება კვირაში ერთხელ მეორე თვეში და ერთხელ მეექვსე თვეში.
 • პაციენტმარეგულარულად უნდა გაიაროსნეფროლოგისკონსულტაცია
 • ასევე მუდმივადვაკვირდებით ჩვენს დონორებს, რომლებმაც სიცოცხლე აჩუქეს მათ ახლობლებს. თირკმლის დონორებისახლშიბრუნდებიან ოპერაციიდან საშუალოდ 3 დღის შემდეგ
 • განმეორებითი გამოკვლევა საჭიროა სახლში დაბრუნებიდან ერთი კვირის თავზე
 • საკონტროლო მეთვალყურეობაგრძელდებათვის განმავლობაში
 • შემდეგ კი უწევთწელიწადში ერთხელ ვიზიტიგამოკვლევებისთვის.

როგორც გუნდი, ჩვენ სიამაყით ვაცხადებთ, რომ ჩვენი მუშაობის განმავლობაში თირკმლის არცერთდონორს  შექმნია ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა.


Contact Us Now


  ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ფორმის შევსებისას, თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო ფაილები wetransfer. სამედიცინო მეორე აზრი წარმოდგენილი იქნება 48 საათის განმავლობაში.


  Click Here To Transfer Your Documents via WeTransfer

  გაგზავნა WeTransfer

  შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი/პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტები (MRI ჩანაწერები, ლაბორატორიის შედეგები, სურათები და ა.შ.)

  ახლავე გაგზავნა<
  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

  +90 850 711 6060


  Contact Center

  Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.  ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.