Toppmodern teknikTekniken har varit en drivande kraft ända sedan den moderna medicinens framväxt, och ständigt omformat hur vårdgivare behandlar inom- och öppenvård. Robotkirurgisk teknik, telemedicin och trådlös elektronisk övervakning är alla integrerade inslag i modern sjukvård.

Internationella arkitekter, MEP-ingenjörer, inredningsdesigners, utrustningskonsulter, sjukhuspersonal, systemtillverkare och teknikkonsulter samlades alla för att skapa en verklig synergi och förstå de enorma kraven på designkomplexitet för att bygga en tekniskt avancerad sjukvårdsinrättning.

Därför är vi oerhört stolta över koncernens femte sjukhus, Istanbul Florence Nightingale Hospital (januari, 2013) som kombinerar expertis med den högsta kalibern av personal och sjukvårdsinnovation – från smarta patientsängar till reglerade miljöer – för att säkerställa att varje patient får bästa möjliga vård utöver internationella standarder.
Global reference in healthcare

Global reference in healthcare

+90 850 711 6060


Contact Center

Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.