Demiroğlu Bilim University


Demiroğlu Bilim University grundades i mars 2006 av Turkish Cardiology Foundation. Vårt mål är att ge oändliga möjligheter för utbildning av ungdomar, inklusive internationella studenter och medicinska specialister som är intresserade av forskning och innovation.

Vi är stolta över att kunna betjäna internationella studenter, forskarstuderande och hälso- och sjukvårdspersonal som kan där efter inte bara avancera sin egen karriär, utan också bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården i sina egna länder.

Vårt mål är att ingjuta värderingar av självförtroende, kritiskt och kreativt tänkande och att hjälpa till att utveckla problemlösningsförmåga medan du arbetar i den verkliga sjukvårdssektorn. Våra studenter, praktikanter och specialister anammar mångkulturella åsikter och får erfarenhet och kunskap för kompetens på den nationella och internationella arenan.


Demiroğlu Bilim University Vision


Att vara pionjärer inom hälsoutbildning, genom tillhandahållande av kvalificerad vetenskaplig utbildning, av vår akademiska personal känd på både den nationella och internationella plattformen.


Demiroğlu Bilim University Mission


Att ta del av utbildning och vidareutbildning av individer för det medicinska området som följer samtida vetenskap och som är hängivna att tjäna människorna och sjukvården i sina egna länder.


Demiroğlu Bilim University Academic Units


  • Medicinska fakulteten
  • Filosofiska fakulteten
  • Institutet för hälsovetenskap
  • Avrupa Florence Nightingale Hospital Clinical Research Center
  • Florence Nightingale Hospital School of Nursing
  • School of Health
  • Fackskolan för hälsovårdGlobal reference in healthcare

Global reference in healthcare

+90 850 711 6060


Contact Center

Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.