ACKREDITERING

Group Florence Nightingale
prioriterar servicekvalitet

Patientvård och patientsäkerhet därför strävar koncernen kontinuerligt efter “Joint Commission International“ (JCI) ackreditering; en amerikansk baserad internationell ideell organisation som utvärderar och ackrediterar vårdinstitutioner och anses vara det globala “guldstämpeln“ inom patientvård och säkerhet.

Öka medvetenheten hos patienter och deras familjer och säkerställa deras fulla deltagande i diagnos- och behandlingsprocessen


Öka livskvaliteten genom att erbjuda de bästa diagnos- och behandlingstjänsterna för våra patienter.


Att värdera patientsäkerhet och tillfredsställelse som prioritet.


Öka medvetenheten hos patienter och deras familjer och deras fulla deltagande i diagnos- och behandlingsprocessen.


Att anta ett teamförhållningssätt och hålla företagsandan vid liv.


Developing a qualified workforce by increasing the knowledge and abilities of employees and ensuring that they become devoted health professionals.


Bidra till utvecklingen av medicinsk vetenskap genom att kontinuerligt förbättra de tjänster som tillhandahålls.


Att vara ett referenssjukhus som erbjuder diagnos- och behandlingstjänster enligt internationell standard.
Global reference in healthcare

Global reference in healthcare

+90 850 711 6060


Contact Center

Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.