Interventionell radiologi i onkologi


”Interventional Oncology”, som har kommit in i våra liv som ett resultat av utvecklingen av nya teknologiska metoder inom cancerbehandling nyligen, är den undergrupp till Interventionell Radiologi som enbart sysslar med cancer.

Diagnostiska biopsier och aktuella riktade behandlingsmetoder för många cancerformer såsom njure, lungor, bukspottkörtel, levercancer och levermetastaser kan utföras genom Interventionell Onkologi.

På Comprehensive Oncology Center (COC) diskuterar och beslutar en expertnämnd, den multidisciplinära tumörstyrelsen, om riktade behandlingsprotokoll enligt patientbehov (kallad personlig behandlingsmetod). Både interventionell radiologi och nukleär onkologi deltar i alla faser av definitiv diagnos, behandling och uppföljning av våra cancerpatienter.

Vad gör vi för cancerbehandling?

På Center for Interventional Radiology in Comprehensive Oncology Center (COC) vid Group Florence Nightingale Hospitals, siktar vi på cancerceller för att förhindra delning och reproduktion genom att bilda DNA-brott i cellkärnorna genom att använda joniserande röntgenstrålar.

I det moderna förhållningssättet till onkologisk behandling intar Interventionell Onkologi en viktig plats. Med riktad kemoembolisering, radioembolisering och tumörablation ökar chanserna att förstöra cancervävnad.

Tillämpningar inom vårt område är:

 • levercancer (cirrosrelaterad cancer, hepatocellulärt karcinom-HCC),
 • Levermetastaser (bröst, tjocktarm (tjocktarm), bukspottkörtel, mage, lunga, neuroendokrina, etc. metastaser till levern)
 • Cholangiocarcinom (cancer i gallvägarna)
 • Njurcancer,
 • Bukspottskörtelcancer,
 • Lungcancer,
 • Skelettcancer och skelettmetastaser,
 • RF ablation,
 • MW mikrovågsablation,
 • Kryoablation,
 • IRE ablation,
 • HIFU ablation,
 • Radioembolisering, mikrosfärsterapi, Yt-90
 • Kemoembolisering,
 • Chemosaturation, PHP
 • Biopsier av fasta organ (d.v.s. bukspottkörteln, bröst, lever)

Vad erbjuder vi på Center of Interventional Oncology (Radiology)?

Interventionell Onkologi är en sidogren av Interventionell Radiologi som huvudsakligen innefattar avancerade och minimalt invasiva lokoregionala cancerbehandlingsmetoder. Behandlingarna utförs under ledning av “avbildningsmetoder” inklusive digital subtraktionsangiografi (DSA), datortomografi (CT), ultraljud (USG) och magnetisk resonanstomografi (MRT). Interventionell onkologi kräver en vårdorganisation med robusta fysiska förutsättningar och teknisk infrastruktur, och ett bra lagarbete. Avancerade och minimalt invasiva cancerbehandlingsmetoder inom interventionell onkologi består av tumörablation, kemoembolisering och radioembolisering.

Tumörablation används främst vid behandling av lever-, njur-, lung- och skelettumörer. Proceduren för tumörablation går in i cancervävnaden med en speciell nål genom huden under ledning av CT och/eller USG. Denna speciella nål i cancervävnaden skapar ”Termalskada” som resulterar i cancercellers död genom att bränna eller frysa dem. Tumörablation är inte ett kirurgiskt ingrepp och det kräver inget snitt eller sutur. Tidigare studier visade bevis för att dess effektivitet är hög och jämförbar med kirurgiska metoder.

Kemoembolisering används främst vid behandling av levercancer, d.v.s. hepatocellulärt karcinom-HCC, intrahepatiskt kolangiokarcinom (ICC) och levermetastaser i de fall som inte är lämpliga för operation och är refraktära mot kemoterapi. Proceduren för kemoembolisering är att injicera mikrosfärer som innehåller kemoterapiläkemedel i cancermatningskärlen under ledning av Digital Subtraction Angiography (DSA). Dessa mikrosfärer avger kemoterapiläkemedel i cancervävnaden som resulterar i cancercellers död. En mycket liten mängd kemoterapiläkemedel kommer in i systemisk cirkulation med betydligt mindre biverkningar än systemisk kemoterapi. Dessutom stängs cancervävnadens matningskärl för att säkerställa att cancervävnaden inte får någon näring och syre. Kemoembolisering är inte ett kirurgiskt ingrepp och det kräver inget snitt eller sutur. Tidigare studier visade bevis för att dess effektivitet är hög; det förlänger livslängden för levercancerpatienter och patienter med levermetastaser.

Radioembolisering används främst vid behandling av levercancer, d.v.s. hepatocellulärt karcinom-HCC, intrahepatiskt kolangiokarcinom-ICC och levermetastaser i de fall som inte lämpar sig för operation och är refraktära mot kemoterapi. Proceduren för radioembolisering är att injicera mikrosfärer som innehåller radioaktivt material (Y90 radioisotop) i cancermatningskärlen under ledning av Digital Subtraction Angiography (DSA). Dessa mikrosfärer sänder ut radioaktiva partiklar i cancervävnaden som resulterar i cancercellers död. Radioembolisering är inte ett kirurgiskt ingrepp och det kräver inget snitt eller sutur. Tidigare studier visade bevis för att dess effektivitet är hög; det förlänger livslängden och ökar livskvaliteten för levercancerpatienter och patienter med levermetastaser. Dessutom håller sig patienterna vanligtvis inte borta från kemoterapi och vissa patienter kan komma att nå nivån av operation och/eller levertransplantation genom nedstegsstrategi för radioembolisering.

Våra högteknologiska strålbehandlingsapparater

Med IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) formas stråldosen till målvolymen, medan dosen som tas av normala vävnader reduceras. Det är också möjligt att ge olika doser till olika behandlingsvolymer samma dag, vilket kallas Simultaneous Integrated Boost (SIB). Dosfärgningsteknik med SIB kan användas inom många områden såsom gynekologiska och gastrointestinala tumörer, förutom huvud- och halstumörer.

IGRT (Image Guided Radiation Therapy), är en typ av konform strålbehandling. Konform strålbehandling formar strålningsstrålar efter formen av cancervävnad.

IGRT tar datortomografibilder med hjälp av röntgenstrålar (före och under behandling). Röntgen- och tomografibilder visar cancervävnadens position och form tillsammans med omgivande ben och mjuka vävnader. Läkare planerar strålbehandling för att ge cancer en hög dos.

Det är mycket viktigt att strålbehandlingsstället täcker all cancervävnad och gränserna runt den. Denna strålbehandling hjälper till att bota cancer. Läkare försöker ge den omgivande friska vävnaden minsta möjliga dos för att minska riskerna för biverkningar.

RapidArc, står för Volumetric Density Adjusted Arc Therapy (VMAT) och är en bestrålningsmetod som kan utföra strålbehandling med densitetsjustering, styrd av avbildningsmetoder mycket snabbt.

Om 2-3 minuters bestrålningstid läggs till bildhämtningstiden som är mindre än 2 minuter i RapidArc avslutas hela den dagliga behandlingen på totalt 4 minuter. Med en eller flera cirkulära rotationer av enheten runt patienten ger denna teknik mer exakt och högdosbestrålning av tumören samtidigt som skydd av närliggande normala vävnader säkerställs. En annan fördel med RapidArc jämfört med andra enheter som kan tillämpa den intensitetsinställda strålbehandlingstekniken är sekundär cancer som kan utvecklas sällan på grund av strålbehandling genom att ge färre monitorenheter är att minimera sannolikheten.

TrueBeam STx, är en avancerad strålbehandlingsapparat. Det används ofta framgångsrikt vid behandling av tumörer i svåråtkomliga områden. Det som skiljer TrueBeam STx från liknande teknologier är att tack vare sin förmåga att nå hög doshastighet kan den leverera en högre dos på mycket kortare tid, och därför väsentligt är att den ger högpresterande behandlingsprocesser som minskar.

Den viktigaste fördelen med TrueBeam STx är att den är bekväm, har hög noggrannhet och precision mot målet. Det är en idealisk metod för att behandla tumörer av olika typer som är på känsliga punkter.

Med TrueBeamStx bestäms tumörens lokalisering med 3D-bilder tagna före och under behandlingen, och strålning är möjlig att rikta in sig på tumören kontinuerligt. Tumörer är vanligtvis inte korrekt formade. TrueBeam STx formar strålarna så att de matchar formen på tumören, så att den fasta vävnaden runt tumören tar färre doser.

Det är särskilt föredraget vid behandling av tumörer intill små volymer och riskabla organ i hjärnan och hela kroppen.

Real-time Position Management (RPM)-systemet är ett icke-invasivt videobaserat bildsystem. Med detta system kan kvalitetsbilder erhållas i områdena lungor, bröst och övre delen av buken.

Systemet är ett pålitligt, lättanvänt och snabbt system. Appliceringskomforten är hög för patienter och gör att både andnings- och friandningsprotokollet fungerar.

Med RPM-system kan patienten övervaka förändringarna i tumörrörelsens andningsfaser. En kubisk plastlåda placerad på patientens bröstben eller bukvägg med reflekterande tecken övervakas av en infraröd kamera, följt av datorn av grafiken över andningsfaserna.

Behandlingsapparaten är inställd för att ge en stråle i den valda andningsfasen. När man håller djupt andetag vid behandlingen av det vänstra sidobröstet, sväller lungan, vilket tar bort hjärtat från bröstväggen, så att doser som tas emot av hjärtat och den vänstra nedåtgående kransartären minskar under bröstbestrålning. Behandling av vänster bröst på vår klinik utförs under djupandningsretention under RPM-kontroll.

RPM-systemet kan även användas vid behandling av lungor, lever och bukspottkörtel.

Gammakniv är en avancerad metod för strålkirurgi som har använts i många år vid behandling av sjukdomar i hjärnan.

Den senast utvecklade Gamma Knife PERFEXION är ersättningen eller uppdateringen av tidigare modeller utöver fullpackade med funktioner. Med PERFEXION kan högre behandlingseffekt och färre biverkningar uppnås.

Gamma Knife, en procedur som används vid behandling av hjärnutvalda mål…

Med denna metod gör din läkare inte ett snitt med en kniv själv. Istället för att fokusera på de mycket känsliga gammastrålarna, styr hjärnan målet som ska behandlas.

Idag tillämpas Gamma Knife-behandling på cirka 65 tusen människor över hela världen varje år.

Behandlingsprocessen för Gamma Knife är enkel, smärtfri och lätt. Det sker i 4 steg:

 • Installation av en ram av din läkare
 • MR-, CT- eller angiografiundersökningar
 • Planering av behandling med högteknologisk dator
 • Gamma Knife Behandling

Genom att fylla i kontaktformuläret nedan kan du ställa frågor och/eller begära mer information från våra experter om Interventionell Radiologi (Interventionell Onkologi) vid Group Florence Nightingale Hospitals.Kontakta oss nu


  När du fyller i kontaktformuläret nedan kan du också skicka din/patientens medicinska handlingar till oss via wetransfer. Den medicinska second opinion kommer att presenteras för dig inom 48 timmar.


  Click Here To Transfer Your Documents via WeTransfer

  Send via WeTransfer

  Du kan skicka dina överdimensionerade medicinska dokument (MRT-inspelningar, labbresultat, bilder etc.) med vårt WeTransfer-konto. Det är enkelt, snabbt och säkert.

  Send Now
  Global reference in healthcare

  Global reference in healthcare

  +90 850 711 6060


  Contact Center

  Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
  Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.  Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.