Condiții de utilizare


Generale

Viziunea Grupului Florence Nightingale este de a fi una dintre cele mai importante facilități medicale și de formare din întreaga regiune. Legat de viziune este o viziune web; Site-ul și serviciile Grupului Florence Nightingale sunt un instrument strategic important pentru eficacitatea Grupului Florence Nightingale și dezvoltarea viitoare a Grupului Florence Nightingale.

Grupul Florence Nightingale deţine site-ul www.groupflorence.com. Puteți accesa și utiliza acest site („Site-ul web al Grupului Florence Nightingale”) dacă sunteți de acord să respectați termenii prezentați mai jos și contextul juridic prezentat în linkul „LEGAL” de pe acest site web. Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni, vă rugăm să nu accesați și/sau să utilizați site-ul web al Grupului Florence Nightingale.

Este posibil să modificăm site-ul web al Grupului Florence Nightingale, inclusiv acești termeni, în orice moment.

Contextul informaţiilor medicale pe site-ul Grupului Florence Nightingale

Site-ul Grupului Florence Nightingale oferă informații medicale pentru a fi utilizate ca informații sau în scopuri educaționale. Nu garantăm că informațiile pe care le furnizăm vor îndeplini cerințele dumneavoastră de sănătate sau de sănătate. Depinde de dumneavoastră să contactați un profesionist din domeniul sănătății dacă sunteți preocupat de sănătatea dumneavoastră: site-ul Grupului Florence Nightingale nu este conceput ca un substitut sau înlocuitor pentru a solicita sfatul medicului de la un expert medical instruit la unul dintre spitalele Grupului Florence Nightingale.

Site-ul Grupului Florence Nightingale nu oferă sfaturi medicale în legătură cu niciun caz individual sau pacient, nici site-ul Grupului Florence Nightingale nu oferă servicii medicale sau de diagnosticare.

Dacă sunteți un medic sau un profesionist în domeniul sănătății, atunci sunteți încurajat să utilizați site-ul web al Grupului Florence Nightingale în scopuri de informare generală. Cu toate acestea, nu trebuie să vă bazați pe materialele incluse pe site-ul web al Grupului Florence Nightingale, iar noi nu acceptăm nicio responsabilitate dacă o faceți.

Utilizarea datelor de contact

Dacă transmiteţi orice informaţii de contact pe site-ul web al Grupului Florence Nightingale, aceste date pot fi utilizate de Grupul Florence Nightingale în scopuri de marketing.

Site-uri ale terților
Nu monitorizăm conținutul site-urilor web ale unor terțe părți. Orice link furnizat pe site-ul Grupului Florence Nightingale este exclusiv pentru confortul dumneavoastră. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru niciun site web terț.

Terminare

În măsura în care suntem practic capabili să facem acest lucru, este posibil să vă anulăm accesul la orice parte a site-ului web al Grupului Florence Nightingale în orice moment, fără notificare prealabilă, dacă încălcați oricare dintre termeni.

Drepturile de proprietate intelectuală

Pentru uz necomercial, inclusiv pentru uz personal, sau pentru utilizarea de către o organizație de caritate înregistrată, o organizație non-profit sau un organism din sectorul public, puteți copia, descărca, adapta sau imprima copii ale materialelor, informațiilor, datelor și altor conținuturi incluse pe site-ul web al Grupului Florence Nightingale. Va trebui să obţineţi permisiunea în scris de la noi înainte de a utiliza orice altă utilizare a conţinutului site-ului Grupului Florence Nightingale.

Drepturile asupra imaginilor, mărcilor comerciale, denumirilor comerciale, logourilor incluse pe site-ul web al Grupului Florence Nightingale sunt deținute de noi și/sau de terțe părți. Va trebui să obțineți permisiunea în scris de la proprietar înainte de a putea utiliza aceste imagini, mărci comerciale, denumiri comerciale, logo-uri în orice fel.

Videoclipurile și instrumentele interactive ale site-ului Grupului Florence Nightingale sunt puse la dispoziție pentru a încorpora pe alte site-uri web de către Grupul Florence Nightingale, acționând prin intermediul site-ului Grupului Florence Nightingale. Prin utilizarea codurilor de încorporare pentru videoclipurile și instrumentele site-ului Group Florence Nightingale acceptați și sunteți de acord cu următorii termeni:

 1. Nu trebuie să modificați, să adaptați, să editați, să încorporați, să modificați sau să traduceți videoclipul sau instrumentul în niciun fel.
 2. Nu trebuie să modificaţi, să adaptaţi, să editaţi, să modificaţi sau să eliminaţi brandingul site-ului Group Florence Nightingale.
 3. Nu trebuie să utilizați videoclipul sau instrumentul în scopuri care sunt ilegale, derogatorii sau altfel inacceptabile sau care aduc site-ul Grupului Florence Nightingale sau orice terță parte în dizreputație.
 4. Nu aveți dreptul să taxați indirect sau direct utilizatorii în mod specific pentru accesarea videoclipului sau a instrumentului sau să comercializați în alt mod astfel de conținut și nici să încercați să revindeți conținutul site-ului Grupului Florence Nightingale în niciun fel.
 5. Nu puteți sugera în mod direct sau indirect orice aprobare sau aprobare de către site-ul Grupului Florence Nightingale a site-ului dvs. sau orice entitate non– Group Florence Nightingale site-ul, produs sau conținut sau orice opinii exprimate în site-ul sau serviciul dvs.
 6. Site-ul Grupului Florence Nightingale are control editorial absolut asupra tuturor videoclipurilor și instrumentelor site-ului Grupului Florence Nightingale.
 7. Ar trebui să reîmprospătați conținutul memorat în cache la fiecare 24 de ore pentru a vă asigura că aveți cea mai actualizată versiune.
 8. Site-ul web al Grupului Florence Nightingale își rezervă dreptul de a modifica, adapta, edita, modifica sau restricționa disponibilitatea videoclipurilor pentru a fi utilizate pe site-uri terțe.

Acești termeni pot fi actualizați periodic de site-ul web al Grupului Florence Nightingale. Vă rugăm să le examinați de fiecare dată când obțineți noul cod de încorporare a grupului Florence Nightingale.

Toate titlurile, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală în și la pagina web a Grupului Florence Nightingale vor rămâne proprietatea Grupului Florence Nightingale.

Răspundere

Excludem orice responsabilitate faţă de dumneavoastră în cazul în care site-ul Grupului Florence Nightingale nu este disponibil la un moment dat.

Nu ne asumăm nicio răspundere față de dvs. pentru oricare dintre următoarele tipuri de pierderi sau daune (pe care le puteți suferi ca urmare a utilizării site-ului Grupului Florence Nightingale) dacă pierderile au fost prevăzute, previzibile, neprevăzute, imprevizibile, cunoscute, necunoscute sau altfel:

 • pierderea care a apărut atunci când ați accesat sau înregistrat pentru prima dată pentru a utiliza site-ul web al Grupului Florence Nightingale (chiar dacă această pierdere rezultă din nerespectarea acestor termeni sau din neglijența noastră);
 • orice pierdere de afaceri pe care o puteți suferi, inclusiv pierderea veniturilor, pierderea profiturilor sau pierderea economiilor anticipate (indiferent dacă aceste pierderi sunt rezultatul direct sau indirect al neîndeplinirii obligațiilor noastre);
 • pierderea pe care o suferiți, alta decât ca urmare a nerespectării acestor termeni sau a neglijenței noastre sau a încălcării obligațiilor legale;
 • orice pierdere suferită ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată a oricărei părți în afară de noi.

Nu garantăm că site-ul web al Grupului Florence Nightingale sau orice conținut va fi disponibil neîntrerupt sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că site-ul Grupului Florence Nightingale sau sistemele sale de sprijin nu conțin viruși sau bug-uri.

Nu ne asumăm nicio răspundere față de dumneavoastră dacă eșuăm sau suntem întrerupeți sau întârziați în îndeplinirea oricărei obligații din cauza:

 • indisponibilitatea sau defectarea oricăror servicii, sisteme, echipamente sau software de telecomunicații sau informatice operate sau furnizate de dvs. sau de orice terță parte;
 • orice alt eveniment care nu se află în mod rezonabil sub controlul nostru.

Nu ne asumăm angajamente și nu ne asumăm nicio răspundere față de dvs. în ceea ce privește conținutul site-ului Group Florence Nightingale furnizat de alți utilizatori ai site-ului sau de terțe părți.

jurisdicția

În cazul în care oricare dintre acești termeni este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă în alt mod, atunci termenii rămași rămân în vigoare.

Acești termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Republicii Turcia.Global reference in healthcare

Global reference in healthcare

+90 850 711 6060


Contact Center

Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.Group Florence Nightingale Hospitals Ltd UK 2020, all rights reserved.