ფასების შედარება ქვეყნების მიხედვით


W3.CSS

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია პროცედურების საშუალო ხარჯები მოცემულ ქვეყნებში

პროცედურააშშ.გერმანიათურქეთიისრაელიინდოეთი
გულის შემოვლითი$110,000€35,000$9,000$35,000$10,500
გულის სარქვლის ჩანაცვლება$150,000€55,000$11,000$55,000$15,000
ღვიძლის გადანერგვა$150,000-700,000€300,000$60,000-85,000$250,000-450,000$30,000-60,000
ძვლის ტვინის გადანერგვა$350,000-800,000€200,000$35,000-75,000$100,000-170,000$25,000-60,000
გულის თანდაყოლილი ოპერაცია$117,000€35,000$13,000-18,000$90,000$15,000-20,000
თირკმლის გადანერგვა$260,000€75,000$17,000-20,000$100,000-120,000$15,000-25,000
ანგიოპლასტიკა$28,000€20,000$4,000$30,000$4,000
ჰიპ ჩანაცვლება$35,000€20,000$14,000$25,000$9,500
მუხლის გამოცვლა$30,000€20,000$12,500$18,000$8,000
მასტექტომია$25,000€14,000$6,000$18,000$4,000
რინოპლასტიკა$10,000€6,000$2,000$10,000$3,000
Tummy Tuck$15,000€8,500$5,500$10,000$3,000
მკერდის შემცირება$12,000€8,500$3,500$10,000$3,000
მკერდის იმპლანტანტები$10,000€8,000$3,250$15,000$2,600
გვირგვინი$1,500€800$225$800$200
კბილის გათეთრება$1,000€800$180$500
სტომატოლოგიური იმპლანტანტები$4,500€2,000$700$2,000$750
გამა დანა$35,000€18,000$6,000$25,000$5,000-7,000
რობოტული პროსტატექტომია$65,000€30,000$15,000$28,000$12,000-14,000
W3.CSS

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია პროცედურების საშუალო ხარჯები მოცემულ ქვეყნებში

გულის შემოვლითი
აშშ.$110,000
გერმანია€35.000
თურქეთი$11,000
ისრაელი$35,000
ინდოეთი$10,500
გულის სარქვლის ჩანაცვლება
აშშ.$150,000
გერმანია€55.000
თურქეთი$13,000
ისრაელი$55,000
ინდოეთი$15,000
ღვიძლის გადანერგვა
აშშ.$150,000-700,000
გერმანია€300.000
თურქეთი$60,000-85,000
ისრაელი$250,000-450,000
ინდოეთი$30,000-60,000
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია
აშშ.$350,000-800,000
გერმანია€200.000
თურქეთი$30,000-65,000
ისრაელი$100,000-170,000
ინდოეთი$25,000-60,000
გულის თანდაყოლილი ოპერაცია
აშშ.$117,000
გერმანია€35.000
თურქეთი$13,000-18,000
ისრაელი$90,000
ინდოეთი$15,000-20,000
თირკმლის გადანერგვა
აშშ.$260,000
გერმანია€75.000
თურქეთი$17,000-20,000
ისრაელი$100,000-120,000
ინდოეთი$15,000-25,000
ანგიოპლასტიკა
აშშ.$28,000
გერმანია€20.000
თურქეთი$4,500
ისრაელი$30,000
ინდოეთი$4,000
ჰიპ გამოცვლა
აშშ.$35,000
გერმანია€20.000
თურქეთი$14,000
ისრაელი$25,000
ინდოეთი$9,500
მუხლის გამოცვლა
აშშ.$30,000
გერმანია€20.000
თურქეთი$12,500
ისრაელი$18,000
ინდოეთი$8,000
ზურგის შერწყმა
აშშ.$65,000
გერმანია€38.000
თურქეთი$3,000
ისრაელი$20,000
ინდოეთი$12,000
მასტექტომია
აშშ.$25,000
გერმანია€14.000
თურქეთი$6,000
ისრაელი$18,000
ინდოეთი$4,000
რინოპლასტიკა
აშშ.$10,000
გერმანია€6.000
თურქეთი$2,000
ისრაელი$10,000
ინდოეთი$3,000
ტამი ტაკი
აშშ.$15,000
გერმანია€8.500
თურქეთი$5,500
ისრაელი$10,000
ინდოეთი$3,000
მკერდის შემცირება
აშშ.$12,000
გერმანია€8.500
თურქეთი$4,000
ისრაელი$10,000
ინდოეთი$3,000
მკერდის იმპლანტები
აშშ.$10,000
გერმანია€8.000
თურქეთი$3,500
ისრაელი$15,000
ინდოეთი$2,600
გვირგვინი
აშშ.$1,500
გერმანია€800
თურქეთი$225
ისრაელი$800
ინდოეთი$200
კბილის გათეთრება
აშშ.$1,000
გერმანია€800
თურქეთი$180
ისრაელი$500
ინდოეთი$120
კბილის იმპლანტები
აშშ.$4,500
გერმანია€2,000
თურქეთი$700
ისრაელი$2000
ინდოეთი$750
გამა დანა
აშშ.$35,000
გერმანია€18,000
თურქეთი$6,000
ისრაელი$25,000
ინდოეთი$5,000-7,000
რობოტული პროსტატექტომია
აშშ.$65,000
გერმანია€30,000
თურქეთი$15,000
ისრაელი$28,000
ინდოეთი$12,000-14,000გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

გლობალური მითითება ჯანდაცვისსფეროში

+90 850 711 6060


Contact Center

Contact us now if you have a medical need, we will reply swiftly and provide you with a reliable medical opinion.
ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.ჯგუფი Florence Nightingale საავადმყოფოები Ltd დიდი ბრიტანეთი 2020, ყველა უფლება დაცულია.